Referat: Ekstraordinær generalforsamling 31/8 2016

Heimdal er i 2016 blevet ramt af nye gebyrer fra kommunen, hvor der kræves betaling for medlemskab og brug af træningstider for alle spillere over 25, hvorfor bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling og her stillet  forslag om en stigning i kontingentsatsen fra efteråret 2016.

Herunder følger referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt 31. august 2016: 

1) Velkomst v/ formand Laura Holm 

Formand noterer, at mødet er rettidigt indkaldt.

Der er indkaldt pga., at der er kommet et nyt gebyr fra Københavns Kommune, som ifølge bestyrelsen gør det nødvendigt at hæve kontingentet.

 2) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Laura Holm
Referent: Lars Keinicke Tofte

 3) Fremlæggelse og godkendelse af halvårsberetning v/ Laura Holm

Formand Laura Holm forklarer yderligere om gebyret for spillere over 25 år, som beløber sig på 150 kroner pr. mand – og som er gældende for 2016 og har stor indflydelse på budgettet allerede nu, med mulighed for samme stigning de næste tre år.

Formanden forklarer, at Boldklubben Heimdal er meget imod gebyret, og hun fortæller, hvad der bliver gjort for at modarbejde stigninger i de kommende år.

Forslag til stigninger:

Åbne hold
Kontingent skal stige fra 750 kroner til 850 kroner pr. spiller pr. halvår.

Lukkede hold
7-mandshold, der ikke træner: 7.000 kroner.
7-mandshold, der træner: 8.000 kroner.
11-mandshold, der ikke træner: 9.800 kroner.
11-mandshold, der træner: 11.200 kroner.

Argumenter for stigninger:

Det kommer med tilbagevirkende kraft, så derfor hænger budgettet for 2016 ikke sammen – og vil muligvis blive værre de kommende år.

Det er svært at få nok penge ind via frivillig hjælp til arrangementer a la Sparta Marathon, så det er nødvendigt.

4) Fremlæggelse og godkendelse af halvårsregnskab v/ kasserer Agnethe Bonnén

Kasserer Agnethe Bonnén fortæller om budgettet, som ser ud til at give et underskud på 22.000 kroner i 2016, hvis ikke der sker en stigning i kontingentet.

Kasserer viser også de seneste fire års udvikling i klubbens økonomi og forklarer, hvorfor udgifterne er steget så meget – og hvorfor indtægterne har svinget så meget.

Kommunens tilskud til senioridræt inkl. Boldklubben Heimdal forventes at falde og i givet falde helt forsvinde de næste par år, fortæller kasserer.

Der stilles spørgsmål om mulighederne for at stå for flere arrangementer – det er svært at få nok frivillige til det, men ift. Deloittes sommerstævne har vi en snor ude for 2017, hvor det afholdes i Danmark igen.

Der bliver spurgt til, om vi kan videreformidle de ”sponsor-tilbud”, som klubben kan tilbyde sponsorer – det kommer til at ske, så også andre end bestyrelsen kender til dette og kan hjælpe med at skaffe sponsorer.

Det lukkede hold ’Soccer moms’ spørger til deres stigning – får forklaret, at deres hold tidligere havde en særaftale, som prismæssigt lå under de andre lukkede hold.

5) Indkomne forslag v/ Laura Holm

  • Stigning i kontingent

Der stemmes ja til forslaget med 27 for og 10 imod.

Forslaget betyder nedenstående priser:

Kontingent fremadrettet:

Åbne hold
Kontingent skal stige fra 750 kroner til 850 kroner pr. spiller pr. halvår.

Lukkede hold
7-mandshold, der ikke træner: 7.000 kroner.
7-mandshold, der træner: 8.000 kroner.
11-mandshold, der ikke træner: 9.800 kroner.
11-mandshold, der træner: 11.200 kroner.

6) Eventuelt

Intet