Referat – Generalforsamling Bk Heimdal

Udklip Heimdal logoReferat 24. februar 2016
Generalforsamling i Boldklubben Heimdal

Mødet er gyldigt – rettidig indkaldelse.
1. Valg af dirigent of referent:
Dirigent: Sine Sinding
Referent: Anne Grydgaard

2. Bestyrelsens beretning af formand Stine Helth: Se bilag 1. Beretningen er flerstemmigt godkendt.

3. Revideret regnskab af kasserer Agnethe Bonnén. Regnskabet er flerstemmigt godkendt.

4. Budget samt kontingent: Fastholdelse af kontingent på 750 kr. pr. halvår er flerstemmigt godkendt.

Kommentar til budgettet. Den gratis fysioterapiordning spares væk pga. det store underskud, samt at den kun kom få medlemmer til gode. Der forsøges at laves en aftale med en fysioterapeut studerende, som kan være tilgængelig før/efter træning de dage det passer. Det bliver derefter egenbetaling, med mindre nogle skaffer et sponsorat til dette på DKK 5000.

5. Behandling af indkomne forslag:

Lauras forslag om vedtægtsændring er flerstemmigt godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Formand: Laura Holm P. stiller op (eneste opstilling)
Sekretær: Lars tofte (genvalg – eneste opstilling)
Herre leder: Jakob Petersen (Herre 1 / eneste opstilling)
Dame leder: Anna Meisner Jensen (eneste opstilling)
Menigt medlem 1: Stinus Søndergaard (genvalg)
Menigt medlem 2: Sofie Rahbek (Dame 1)
Bestyrelsessuppleant: Mia Mathiesen (Dame 2)

7. Revisor og revisor suppleant:

Revisor: Søren Bo (genvalg)
Revisor suppleant: Stine Helth (eneste opstilling)

8. Evt.:

Forslag fra Mille Grejs Andersen: Ønske om at købe små sammenklappelige mål til træning på græs.

Bilag 1: Bestyrelsens beretning v. Stine Helth

Største aktiviteter for bestyrelsen 2015

Bestyrelsen startede året op med at få sat skabe op til medlemmerne nede i depotrummet. Der er stadig ledige skabe og det kan fås for et depositum til 200 kr. De medlemmer som har skab har været glade for det.

I 2014 besluttede bestyrelsen, at vi ville skifte bank fra Nykredit til Spar Nord. Beslutningen blev taget da Spar Nord gav os et stort sponsorat, vi ville få renter på indestående og ingen gebyrer. Bankskiftet blev endeligt i 2015.

Der er indkøbt træningstøj til dame 2, sådan at de også er med i træningstøjs ordningen. Dermed er der træningstøj til alle åbne hold i Heimdal.

Formanden har brugt noget tid på SKAT i forhold til korrekt registrering af klubben og der er anvendt en del energi på at klage over karantæne vi ikke har ment var berettiget, samt regninger der ikke var berettiget.

Trænerskifter er der også lagt meget energi i, hvilket jeg vil komme nærmere ind på senere i denne beretning.

Tøjordningen har Britt kørt, men hun har valgt at stoppe i Heimdal (dog stadig passivt medlem) – heldigvis kom herre 2 og meldte sig på banen i forhold til at stå for tøjvask af træningstøjet. ALLE hold vasker selv deres kamptøj – husk at det er klubbens egendele og det er derfor ikke til at tage med hjem og beholde!

Der har været et rigtig godt samarbejde med Fælledklubberne (de fire klubber i Fælledklubhuset + Skjold) som deler banerne (OBS! Vi betaler når mål går i stykker) og i husrådet som er for klubhusets fire hold.

Nyt kunststof blev anlagt i sommers med de udfordringer/forsinkelser anlægsprojekter ofte fører med sig. Heldigvis lykkedes det os at afholde alle kampe.

Det sportslige + hold

Desværre har Heimdal i år mistet nogle lukkede hold og også en del medlemmer i 2015. Dette betød også at dame 7 mand måtte trække sig igen. Dette kan mærkes på årets resultat som i høj grad afhænger af indtægter fra medlemmer.

Turneringsmæssigt rykkede damerne desværre allerede ned fra Kvindeserie Øst til Københavner serien og dame 2 blev heldigvis i serie 1. Herre 1 er lige over stregen for nedrykning til serie 2 og de går et spændende forår i møde med nye interessante spillere på holdet, men desværre mister de også nøglespillere til foråret. Herre 2 rykkede op til serie 3 i foråret og forblev der.

Boldklubben Heimdal skal passe på omdømmet ud af til. Vi havde i 2015 11 udvisninger og i alt 20 karantænedage, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til de 2 foregående år. Fx i 2013 hvor vi fik 2 udvisninger og 3 karantænedage.

Trænere

Trænersituationen var stabil ved foråret. Til sommer opsagde Timm og Newroz deres kontrakter. Der blev lavet opslag så nye trænere kunne findes. Det er en stor opgave at finde en herre 1 træner, til et serie 1 hold i København, da Heimdal ikke kan være med på de lønninger og forhold serie 1 trænere ofte får i andre klubber. Dog lykkedes det at få hevet Robert til klubben som fra dag ét stod med en rigtig stor opgave foran sig. Spillere der skiftede klub, stoppede eller ikke ønskede at spille kampe for ikke at blive låst i forhold til et evt. klubskifte. Bestyrelsen vil gerne takke Herre 2 for at stille med mand så kampene kunne spilles – dog ikke altid lige sjovt at spille 2 niveauer højere end normalt. Også mange tak til Robert for at blive ved og løse opgaven så flot som han gør. Hos Herre 2 har Martin fortsat kørt med stor succes og godt sammenhold, vi var i foråret nødt til at takke nej til nye spillere pga. for mange spillere på Herre 2. – Der er nu åbnet op igen.

På dame siden vil vi gerne takke Henning for sin indsats med Dame 1 og den store hjælp mht. Dame 2, da bestyrelsen havde svært ved at finde en kvalificeret Dame 2 træner, hvilket gjorde at Dame 2 stod uden træner i efteråret. Det er frustrerende som spiller når ikke der er en træner både i forhold til kampe og træning. Vi vil gerne takke Dame 2 for at holde sammen, og Rømer for den store indsats hun lagde for at styre holdet godt igennem perioden. Vi I bestyrelsen håber, at I bliver glade for jeres nye træner, Kim som det lykkedes os at få til klubben. Det virker til at være et godt match og stemningen synes god.

Bestyrelsen er glade for det nuværende træner team og vi håber at deres samarbejde vil styrke sammenholdet på tværs af holdene.

Sociale arrangementer

Bestyrelsen arrangerede sidste år fest på RUST, afslutningsfest, indendørsstævne og deltog i et Sparta løb. Der ud over holdte Martin, Heimdal Mesterskab i Snyd. Vi evaluerer hele tiden på, hvordan vi kan gøre det bedre og vi forventer mindst lige så mange arrangementer i år.

Det er også dejligt at se at holdene afholder bødekassefester, hvor man inviterer hinanden.

Endnu engang

Jeg er ked af den store udskiftning i bestyrelsen, det er en stor udfordring når viden mistes hver gang. Vi håber på at de som stiller op har lyst til at bruge et par år i bestyrelsen. Med mine i hvert fald 6 år i bestyrelsen er det tid til at jeg trækker mig tilbage. Det har været spændende at følge den udvikling klubben har været i. Jeg skal sørge for at overlevering af den viden jeg har samlet mig sker på bedst mulig vis.

Fremtidig vil der fokuseres på kontingent indkrævning, få medlemsdatabasen gået grundigt igennem og få sat vores årshjul i spil igen, som skal hjælpe bestyrelsen til at nå de deadlines der er i forhold til bane ansøgning, hold tilmelding, kontingent indkrævning, medlemstal indberetninger og andre mødee med bl.a. FS, husrådet, m.fl.