REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat af ordinær generalforsamling i Boldklubben Heimdal onsdag d. 26. februar 2020 kl. 20:00 i Fælledklubhuset, Øster Allé 62, 2100 København Ø. 

Dagsorden:

1) Velkomst v/ forkvinden

Formand Laura Holm P. er glad for, at der er flere end sædvanlige fremmødte.

Der er indkaldt til mødet i god nok tid.

 

2) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Kim Kjelstrup Andersen

Referent: Sabrine Jespersen

 

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning v/ forkvinden

Forkvinden fremlagde årsberetningen – herunder præsentationen af bestyrelsesmedlemmerne.

Tak til alle der deltog på klubbens 100 års fejring i juni – nye som gamle. Det var en fantastisk dag, med høj sol og godt humør.

Det var netop en dag der viste det smukke fællesskab der har eksisteret i 100 år. Fællesskabet afspejles også i klubbens meget velfungerende bestyrelse – en bestyrelse, hvor alle arbejdsopgaver er uddelegeret og alle hjælper alle. Bestyrelsen vil også gerne sige tak til medlemmerne af Heimdal, som også hjælper ved sociale arrangementer såsom Sparta arrangementer.

Det vigtigste lige nu, og noget bestyrelsen har haft stort fokus på er gebyr-sagen! Vi, som seniorklub skal betale for brug af banerne til Københavns Kommune både ude og inde. Vi har ad flere omgange forsøgt at række en hånd ud til DBU KBH for at få dem til at tale vores sag. Vi mener det er diskrimination, da det kun er klubber med voksenmedlemmer, som skal betale. Dette er i modstrid mod, at Københavns Kommune gerne ville have flere voksne til at dyrke idræt i forening i KBH. Desværre har vi indtil nu ikke lykkedes med at få DBU til at påtage sig deres ansvar som vores interesseorganisation, og har taget sagen i egen hånd. BK Heimdal stået forrest i arbejdet med at udfærdige udtalelser fra klubberne, tale med politikere og følge gebyrsagens udvikling.

For at få DBU K til at påtage sig deres ansvar har BK Heimdal indstillet et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe under DBU K. der arbejder for og med voksnes ret til foreningsliv. Det er blevet godkendt og vi venter spændt på at det sættes i gang. Forhåbentlig kan det gennem udvalget lykkes at få skabt en tankegang, hvor DBU K. varetager alle deres medlemsklubbers interesser. Vi krydser fingre.

Kasserer og forkvinde var ugen før til DBU Københavns repræsentantskabsmøde, og gik lettere rystede derfra. Fra BK. Vestia blev der stillet forslag om at ændre på stemmefordeling så at 200 medlemmer udløser en ekstra stemme. Ifølge forslaget ville der ikke være et loft på hvor mange stemmer en klub kan have. Hvis forslaget blev stemt igennem ville der være en helt ny magtbalance i DBU K, hvor de 25 største klubber kan bestemme over alle 150 klubber under DBU K. Mange af de store klubber stemte for, men det blev heldigvis nedstemt.

En anden udfordring vi står overfor er det nye banebooking-system. Tidligere har vi kunne søge sammen i Fælledklubhuset – det må vi IKKE mere. Derfor har vi koordineret mellem klubberne, men med nye ting er der begynderfejl og det er også tilfældet denne gang. Vi har måtte se til at enkelte af vores banetider er blevet fordelt til anden side. Netop nu undersøger vi i FS hvor fejlen er sket og hvad vi kan gøre for at få tiden igen.

Trænerne i Heimdal!
Dårlige trænere kan ødelægge alt det sjove. Lige nu har vi skønne trænere

Ingen spørgsmål til Laura.

Årsberetningen godkendes!

 

4) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/ Kasserer Agnes

Agnes fremlægger årsregnskabet.

Regnskabet og budget godkendes!

 

5) Indkomne forslag v/ forkvinden

Kontingentstigning for medlemmer (både åbne og lukkede hold):

For at kunne betale for det nypålagte banegebyr foreslår bestyrelsen en kontingentstigning. Se bilag.

Flertal for kontingentstigning. Kontigentstigning for både åbne og lukkede hold godkendes.

 

6) Valg af bestyrelse

Ifølge foreningens (nu ændrede) lov § 6 er følgende på valg: Alle, som stiller eller genopstiller siger lige lidt, hvorfor!

Forkvinde (2-årig) Laura genvælges

Sekretær (2-årig) Alberte vælges

Menigt medlem 1: Aske Muff genvælges

Menigt medlem 2: Maja genvælges

Menigt medlem 3: Sabrine genvælges

Menigt medlem 4: Emilie Tange vælges

Menigt medlem 5: Mads Dam vælges

Revisor: Elisabeth Bangsgaard genvælges

Revisorsuppleant: Stine Helth genvælges

 

7 Eventuelt

Julie ligger op til mere fællesspisning. Vil gerne prøve på at arrangere flere fællesspisninger.

Der er alt for mange ting, især bolde, som forsvinder. Folk skal huske at lukke døren ind til træningstøjet. Duksene skal være bedre til at tælle materiale, som bliver slæbt ud til banerne for at sikre, at tingene kommer ind igen. Hvis vi fortsat mister meget, bliver vi nød til at lave konsekvenser i form af, at bødekasserne skal financiere det tabte materiale, som kunne være undgået.

Alle takkes for at at deltage. Mødet ophæves.