Nye bestyrelsesmedlemmer og MEGET mere – Læs referatet fra generalforsamlingen 2021

Nye bestyrelsesmedlemmer og MEGET mere – Læs referatet fra generalforsamlingen 2021

Den ordinære generalforsamling i Boldklubben Heimdal blev i år afholdt onsdag d. 3 marts – online via Zoom – og mere end 40 medlemmer deltog i arrangementet.

Læs referatet herunder – eller i PDF-format her.

TEASER: Der er billeder fra aftenen nederst!

Generalforsamling BK Heimdal d. 3/3 2021

1. Velkomst v/ konstitueret formand Agnethe Bonnén

2. Valg af dirigent og referent
– Kim Kjelstrup Andersen blev valgt som dirigent
– Emilie Tange blev valgt som referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning v/ konstitueret formand Agnethe Bonnén
– Formanden takker for alles tålmodighed pga. corona, og at alle har taget godt imod de retningslinjer klubben har været nødsaget til at opstille i coronatiden. Det blev til et forår, hvor der aldrig kom gang i forårsturneringen grundet restriktioner, og medlemmerne måtte derfor nøjes med træninger.
Heldigvis kom der gang i alle turneringer i efteråret men mange af dem blev ikke spillet færdig grundet nye restriktioner.
Dame 1 fik spillet deres turnering færdig og bliver fortsat i Kvindeserie øst rækken.
Dame 2 manglede 2 kampe og endte i den forbindelse med at rykke ned i serie 1.
Dame 3 manglede 1 kamp og også de måtte ryk ned til serie 2.
Herre 1 manglede 3 kampe som de forhåbentlig kan få afviklet her til foråret eftersom deres turnering kører 1 helt år.
Herre 2 manglede 1 kamp men de forblev i rækken.
I efteråret kom der ny træner til Herre 2 som er Jonathan. For Herre 1 fortsætter Mohammed.
Kim er her i vinterpausen rykket op og skal derfor stå i spidsen for Dame 1 i 2021. Dette betyder også, at der er ansat en ny træner til Dame 2 som er Sajjad.
Frederik fortsætter med at være træner for Dame 3.
Det blev desværre også til et år hvor vi kunne kunne holde afslutning, eller generelt have så mange sociale arrangementer som vi plejer at have. Vi håber, at der bliver flere muligheder for dette i 2021.

– Årsberetningen er godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/ kasserer Agnethe Bonnén
– Tak til spillerne for stadig at betale kontingent trods corona har afbrudt træning.
– Café Heimdal har ikke råd til at sponsorer os i år 2020.
– Fået sponsorat fra DIF-pulje.
– Indendørs stævne i januar gav underskud.
– Vi har ikke kunne få indtægter ved at hjælpe til halvmaraton og maraton, som vi plejer
– Trænerne takkede nej til løn under corona, hvilket vi værdsætter i bestyrrelsen.
– Vi har brugt klubhuset mindre, så der er markant lavere udgifter til vedligeholdelse og inventar.
– Årsresultat er positivt
– Overskuddet må forventes at blive brugt i 2021 da vi bla. Mangler at blive opkrævet for brug af banerne af Københavns kommune.

– Årsregnskab er godkendt

4. Indkomne forslag v/ Agnethe Bonnén
– Ingen forslag er modtaget

5. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne.
– Forslag til ændring i § 5. Dette forslag blev ikke vedtaget.

– Forslag til ændring i § 6 står følgende:
”…På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant”.

Det foreslås at tilføje:
”Hvis der er personer som vælges til mere end én post (med undtagelse af revisor og revisor suppleant) vælges der et ekstra menigt medlem.”

Forslag er vedtaget.

– Forslag til ændring i § 8 står følgende:
”Foreningens regnskab revideres umiddelbart før hver generalforsamling af den på generalforsamlingen valgte revisor. Kassereren har pligt til at fremlægge det reviderede regnskab, med eventuelle revisionsantegninger, for bestyrelsen umiddelbart før hver generalforsamling. Såvel bestyrelsen som revisoren har til enhver tid ret til at revidere regnskabet. Foreningen tegnes af formanden og kassereren samt et bestyrelsesmedlem i foreningen”.

Det foreslås at tilføje:
”Ved økonomiske dispositioner i forbindelse med daglig drift tegnes foreningen af kassereren alene. I sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af hovedbestyrelsen i foreningen. Optagels af lån kan kun foretages af hovedbestyrelsen.”

Forslaget er vedtaget.

– Forslag til ændring i § 12 stk4 står følgende:
”Benytter et medlem ikke den automatiske indbetalingsordning Betalingsservice, kan kassereren opkræve kr. 100 i ekspeditionsgebyr ved udsendelse af kontingentopkrævning”.

Det foreslås, at stk. 4 fjernes fra klubbens vedtægter.

Forslag vedtaget


6. Valg af bestyrelse: Følgende er vedtaget:

– Formand (2-årig) – Agnethe Bonnén
– Næstformand (2-årig) – Mads Dam
– Kasserer (2-årig) – Agnethe Bonnén
– Sekretær (2-årig) – Signe Rissager
– Menigt medlem 1 – Sofie Rahbek
– Menigt medlem 2 – Emilie Tange
– Menigt medlem 3 – Sabrine Rahbek
– Menigt medlem 4 – Jérémy Joly
– Menigt medlem 5 – Louise Kirkegaard
– Menigt medlem 6 – Magnus Køhler
– Revisor – Marie Harboe
– Revisor suppleant – Stine Helth

7. Eventuelt
Følgende medlemmer af bestyrelsen går af:
– Laura Holm som formand. Laura gik af tidligere på året, hvor Agnethe Bonnén blev valgt som konstitueret formand.
– Lars Tofte som Næstformand
– Aske Muff
– Alberte Andersen
– Maja Alexandersen

Årets Heimdaler 2020 er Laura Holm.

BILLEDER FRA GENERALFORSAMLINGEN 2021: