Generalforsamling i BK Heimdal – læs referatet her

Generalforsamling i BK Heimdal – læs referatet her
Der var flot fremmøde ved 2018's ordinære bestyrelsesmøde i Heimdal.

Se blandt andet, hvem der blev valgt til bestyrelsen, og læs årsberetningen fra den ordinære generalforsamling i BK Heimdal den 28. februar 2018:

Dagsorden

1) Velkomst v/ Formanden

Formand Laura Holm P. konkluderer, at der er indkaldt til mødet i god nok tid i forvejen.

Hun er glad for, at der er flere fremmødte end sædvanlig.

Der var flot fremmøde ved 2018’s ordinære generalforsamling i Heimdal.

2) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Kim Kjelstrup Andersen

Referent: Lars Keinicke Tofte

 

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning v/ Formanden

Formand Laura fremlagde årsberetningen – læs den HER.

Årsberetningen blev godkendt.

 

4) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/ Kasserer

Agnes fremlagde årsregnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Agnes fremlagde årsregnskabet for 2017 – og det flotte resultat blev godkendt.

 5) Indkomne forslag v/ Formanden

Kun ét forslag – stillet af bestyrelsen selv – om en ændring af § 6:

Man skal fremover ikke vælge herre- og dameleder –> disse poster bliver omlagt til at blive valgt som menige medlemmer. Bestyrelsen vælger fremover selv herre- og dameleder internt blandt medlemmerne i bestyrelsen.
Derudover bliver bestyrelsessuppleanten lavet om til at være et almindeligt bestyrelsesmedlem.

 

6) Valg af bestyrelse:

Ifølge foreningens (fra dags dato ændrede) lov § 6 er følgende på valg:

Formand (2-årig)                    Laura Holm P. genvælges

Sekretær (2-årig)                    Sofie Rahbek vælges

Menigt medlem 1                   Naja Lind Rasmussen genvælges

Menigt medlem 2                   Aske Muff gevælges

Menigt medlem 3                   Jacob Harbech genvælges

Menigt medlem 4                  Sabrine Rahbek Jespersen vælges

Menigt medlem 5                  Alberte Møller Andersen vælges

Revisor                                     Stinus Søndergaard genvælges

Revisorsuppleant                  Stine Helth genvælges

(næstformand Lars Keinicke Tofte og kasserer Agnethe Bonnén var ikke på valg)

 

7) Eventuelt

Marie Falck lufter, at der bruges for meget energi på at arrangere fællesspisning – derfor fortsætter hun ikke med det.

Men Mads Dam kører det videre, så Marie opfordrer til, at folk støtter op om det fremadrettet – og minder holdkammerater om det gode ved fællesarrangementet.