Herunder følger referatet fra den ordinære generalforsamling 2017, der blev afholdt 22. februar:  1) Velkomst v/ formand Laura Holm  Formand noterer, at mødet er rettidigt indkaldt. Der er i indkaldelsen bl.a. fremlagt forslag om kontingentnedsættelse pga. et økonomisk overskud grundet …

Boldklubben Heimdals ordinære generalforsamling 2017 – Referat Read more »